ÁSZF

Jelen szerződés feltételei kerülnek alkalmazásra az Onlinebutor.com Webáruházat üzemeltető Inteba Kft. által nyújtott kereskedelmi szolgáltatás elektronikus alkalmazása során. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorokkal kapcsolatban átadott bármely leírás, ismertető stb. tartalma között eltérés van, a jelen szerződés feltételei az irányadók. A weboldal látogatója, a regisztráló vevő a weboldal használatakor elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Általános adatokat ismeri, elolvasta, a Vásárlási és Szállítási feltételeket megértette és elfogadta, rendelését ezek ismeretében és ezek elfogadásával adta le.

I. Általános tudnivalók

1. Jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az Inteba Kft. által üzemeltetett Onlinebutor.com Webáruházon keresztül történik. A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetséges, de minden ilyen megrendelés és a regisztráció, egyedi elbírálás alá kerül. Külföldi megrendelő a „Kapcsolatok” menüpont alatt köteles felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

2. Jelen szerződés tárgya az Inteba Kft. által üzemeltetett Onlinebutor.com internetes áruházban található valamennyi bútor. A megvásárolni kívánt bútor főbb jellemzőit az adott bútor melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. Egyes bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a szériájában valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegét, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

3. Az Onlinebutor.com Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az Onlinebutor.com Webáruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján működik.

4. Szolgáltató: Az Onlinebutor.com Webáruházat működtető Inteba Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cg. 01-09-068748, képv.: Bakó Gábor ügyvezető önállóan, KSH számjel: 103892616810-113-01) 1116 Budapest, Fegyvernek u. 6. 8/83 alatti székhelyű gazdálkodó szervezet.

5. Vevő/Felhasználó: aki a Szolgáltató honlapján regisztráltatja magát és elektronikus úton leadott megrendelésével árut vásárol, illetve aki nem regisztrálta magát, de elektronikus úton leadott megrendelésével árut vásárol a Szolgáltatótól.

6. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

II. Vásárlási feltételek

1. Szolgáltató és Vevő közötti szerződés a vevő által elektronikus úton leadott megrendeléssel és annak Szolgáltató általi e-mailen történő visszaigazolásával jön létre. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. Téves regisztrációból eredő téves címre való kiszállítás díját vevő köteles szolgáltatónak megfizetni.

2. Vevő a leadott megrendelést, annak továbbításától számított 24 órán belül írásban (e-mail, fax) lemondhatja. Az írásbeli lemondásról szolgáltató írásbeli e-mail-visszaigazolást küld. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, (és a vevő nem kapott rendelés visszaigazolást ezen okból) az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

3. A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. A weboldal böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak. Abban az esetben, ha a Felhasználó szeretne regisztrálni a www.onlinebutor.com oldalon, úgy szükséges egy „Felhasználói név” és egy „Jelszó” megadása. A Felhasználó a későbbiekben ezek segítségével tud belépni a rendszerbe, ahol követheti megrendelésének állapotát. A regisztrációs felületen látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A regisztráció során megadott adatokat a rendszer elmenti és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Felhasználónak már csak be kell jelentkeznie a felhasználói fiókjába.

4. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód és új regisztrációra van szükség.

5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

6. Vevő a bútort a www.onlinebutor.com weboldalon szereplő termék alapján rendelheti meg. A weboldalon található bútor mellett feltüntetett ár a bútor ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban a szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós bútor esetén a weboldalon meghatározott ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató a megrendelését követően visszaigazolja. A bútor végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került. Az Onlinebutor.com -on megrendelt bútor áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk.

7. A megrendelt bútor vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a tehergépjárművet vezető személynek kell megfizetni, kivéve, ha a felek a megrendelés visszaigazolása alapján más fizetési módban állapodtak meg.

III. Szállítási feltételek

1. A termékek mellett feltüntetett szállítási határidő termékenként változó és körülbelüli időpontot jelent. Az áru pontos beérkezéséről az áruház e-mail értesítést küld.

2. A megadott árak általános forgalmi adóval terhelten, a kiszállítási költség nélkül kerülnek feltüntetésre. A rendelés leadásának feltétele a vevő nevének és számlázási címének megadása, a szállítási cím megadása, a szállítási mód megjelölés. A rendelés leadását követően Szolgáltató e-mailen megerősítést küld Vevőnek a rendelés adatainak feltüntetésével. Az áru Szolgáltató raktárába történő érkezéséről Szolgáltató e-mailen értesíti Vevőt, ezt követően történik a számla kiállítása és annak Vevő számára történő személyes átadása.

3. A megrendelt kiszállításokat Szolgáltató az áru raktárba érkezését követő 15 munkanapon belül teljesíti a megadott szállítási címre. A szállítási cím módosítása utólag (a rendelés leadását követően) is lehetséges. Ez esetben a felmerülő szállítási díj differenciát Vevő köteles kiegyenlíteni, ill. Szolgáltató vállalja, hogy a különbözetet 5 munkanapon belül visszatéríti. A szállítás napját Szolgáltató a Vevővel egyezteti. Egyeztetett időpont hiányában a kiszállítás nem jön létre. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. A kiszállítás lakáscímre való eljuttatást jelent, nem tartalmazza a bútornak a Vevő lakásába való bevitelét ill. beszerelését.. Lakásba való bevitel igénybevétele egyedi ajánlatkérésre lehetséges, de a beszerelést (pl: konyha, tolóajtós gardrób) nem tudjuk vállalni. Az áru átvételének hiánytalanságát és a csomagolás sértetlenségét a szállításkor a szállítólevélen írásban ellenjegyezni kell.

4. Vevő csak a Szolgáltató által biztosított kedvezményes szállítási módot választhatja, raktárból történő személyes átvétel nem lehetséges. Ebben az esetben a bútor szállításához szükséges sérülésmentes csomagolásáról a Szolgáltató gondoskodik.

5. Ha a megbeszélt időpontban a Felhasználó hibájából, a helyszínen nem történik meg a termék átvétele, a következő szállítás minden költsége a Felhasználót terheli.

6. Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a megadott szállítási címen azt átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. A szerződés mindenképpen teljesítettnek minősül, amennyiben a Vevő a bútort átvette.

IV. Elállás

1. A 17/1999. (II.05.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek a bútor átvételének a napját értjük. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát (szállítási költséget is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 30 napon belül Felhasználó részére átutalással visszatéríteni.

2. Elállás esetén a terméket sértetlen – eredeti csomagolásban, okirataival együtt, külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes, – állapotban, a vevő nevének feltüntetésével saját költségén visszaküldeni az Inteba Kft. 3527 Miskolc, József A. u.36. A termékben bekövetkezett esetleges (rendeltetésellenes használatból eredő) kárt Vevő köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

3. A kifizetett vételárat az elállást követő 30 napon belül visszatérítjük.

4. Az elállási jog gyakorlása miatt a bútor visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő köteles viselni.

5. Ha a Felhasználó egyedi gyártású, az általa meghatározott igényeknek megfelelő (szövet anyaga, minta, bútor mérete stb.) megrendelést ad le, a Felhasználó elállási jogát a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében nem gyakorolhatja. Ebben az esetben ugyanis a Szolgáltató a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésének, igényeinek megfelelően teljesíti a megrendelésben foglaltakat.

6. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Postai levél útján történő elállás esetén, a levél postára adásának dátumát veszi figyelembe a Szolgáltató az elállási határidő számítása tekintetében. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni és az így visszaküldött csomag költsége is a Felhasználót terheli.

8. Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

– szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt Szolgáltató a teljesítést Felhasználó beleegyezésével megkezdte;

– olyan áru értékesítése esetében, amely Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

9. Elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségei Felhasználót terhelik, melynek díja nem azonos a bútor (kedvezményes) kiszállítási díjával ezen kívül a Szolgáltató jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelni Felhasználótól. Ezeken kívül a Felhasználót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Letölthető elállási nyilatkozat

V. Szavatosság, jótállás

1. Vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, melyeket számára a Ptk. 6:157. § rendelkezései, illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak biztosítanak számára.

2. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a Onlinebutor.com ügyfélszolgálatát. A vevő a szavatossági, illetve a jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti, és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

3. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott szavatossági sorrend szerint:

– elsősorban kicseréljük;

– ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk;

– vagy a vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt bútorért kifizetett összeg visszatérítését.

Árleszállításra és elállásra akkor van lehetőség, ha a kijavításra vagy kicserélésre – a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt – a vevőnek nincs joga, vagy azt a Szolgáltató  nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül, a vevő részére okozott jelentős kényelmetlenség nélkül.

4. Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

5. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak.

6. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek az Inteba Kft-t terhelik.

7. A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy

– a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.;

– a bútort átalakították, megváltoztatták;

– valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy;

– a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének,

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, ill. ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),

– elemi kár, természeti csapás.

8. A vevő – amennyiben a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a vevő a szavatossági igényét menthető okból nem tudja a fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a vevő (fogyasztó) szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. A jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 év.

Letölthető jótállási jegy

VI. Adatvédelem

1. Az Inteba Kft. tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a vevők személyi adatait, a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint – és harmadik személynek nem adja át. A vevő az adatkezeléséhez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatainak törlését. Az érintettek adatközléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

VII. Felelősség

1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

5. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6. Az Inteba Kft. nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (pl. vírus által okozott kárért, szoftverhibából eredő kárért, internetes hálózat hibájából eredő kárért… stb.).

VIII. Szerződéskötés

1. A megrendelés elektronikus úton megkötött, írásbeli szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

2. Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben Felhasználót tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve a várható szállítás idejéről. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló e-mail megérkezésekor jön létre. A szerződést a webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

 IX. Szerzői jogok

1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

X. Egyéb rendelkezések

1. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar jogszabályok előírásai külön kikötés nélkül is irányadóak. Vitás kérdéseiket felek megkísérlik egyeztetés útján rendezni, ennek eredménytelensége esetén igénybe vehetik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület munkáját. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vevő kikötik – értékhatártól függően – a Miskolci Járásbíróság illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

2. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának online közzétételével lépnek hatályba. Vevő minden leadott rendeléséhez az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is kötelező. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.

3. Az áruház online felületein található képanyag, leírás, tájékoztatás, az oldal grafikai és szerkezeti kialakítása a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Ezek Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményekkel jár.

Ezen Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:  2016. június 27. napja.